”VIT BŪVE” Ltd. ökande fokus i enlighet med kundernas önskemål erbjuder ett brett utbud av byggnadstjänster som omfattar leverans och montering av våra fabrikstillverkade timmerramar i Lettland och utomlands. Företaget kan på förfrågan erbjuda alla typer av avslutande arbeten och tjänster, medan konstruktion av ingenjörskommunikation utförs av högt kvalificerade professionella, och vid behov-licensierade partners.

Kärnverksamhet inom konstruktion för ”VIT BŪVE” Ltd. är montering av företagets prefabricerade timmerpanelshus på plats. Monteringen av levererade golv, väggar, täck- och takpaneler och element följs av avslutande efterbearbetning både på interiör och exteriör samt installation av inre och yttre ingenjörskommunikation om kunden anförtrott oss med dessa arbeten. ”VIT BŪVE” Ltd. har möjlighet att anskaffa tjänster som är nödvändiga för varje individuell kund och företag i enlighet med deras planerade budget- från prefabricerade timmerhus till färdigt hem.

”VIT BŪVE” Ltd. har byggt och uppfört mer än 300 bostäder, inte bara i Lettland utan även i Sverige, Norge, Island, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien, Korsika, Luxemburg, Tyskland, Schweiz och Spanien under sin verksamhetstid.

100720141941