VIT BUVE tillverkar elementhus med trästomme som framställs i elementhusfabriken i Limbazi, Latvia. Fabriken tillverkar element för ytterväggar, innerväggar, takbjälklag, yttertak och terrasser.

Den stora fördelen med VIT BŪVE Ltd. är den rymliga fabriken som ägs av företaget, och som har en produktionsprocess anpassad för konstruktion av timmerpanel, vilket medför att en hög kvalitet garanteras, såväl som konkurrenskraftiga priser och produktionsvolymer. Erfarenheten som samlats i företaget under åren och den detaljerade produktionstekniken möjliggör att alla typer av tekniska lösningar för paneler kan utföras utan någon märkbar begränsning.

 

VIT BŪVE Ltd. produktionsanläggning på 3000 m2 med intilliggande enskild mark på 1,5 ha ligger i provinsen Limbažu.

 

 

 

 

 

För närvarande är företagets produktionskapacitet 20 000 m2 boyta per år, produktionsanläggningen utvecklas och förbättras kontinuerligt samtidigt som volymerna ökar från år till år på grund av ökande efterfrågan. De existerande maskinerna och utrustningen möjliggör tillverkning av 12 m långa paneler.

 

 

 

Certifierat material som uppfyller kvalitetsstandarder från erfarna och verifierade leverantörer används.

 

 

 

 

 

En ytterligare fördel är den bekväma och välplanerade lastingen av den färdiga produkten på fabriksområdet. Driftshanteringen på VIT BŪVE Ltd. kan anpassas till att hantera en stor mängd olika order snabbt och enkelt.