”VIT BŪVE” Ltd. är ett byggnadsföretag med mer än 20 års erfarenhet av tillverkning av timmerhus och byggnadstjänster. Vi definieras av hög kvalitet på tjänster och produkter, säkrade av erfaren personal och professionella partners, samt fördelen med en effektiv användning av den företagsägda fabriken. Det breda utbudet av up-to-date tjänster hos ”VIT BŪVE” Ltd. är högt uppskattat i Lettland, Skandinavien och andra europeiska länder- majoriteten av företagets produktion exporteras, följaktligen utförs monteringstjänster regelbundet utanför Lettland.

”VIT BŪVE” Ltd. är registrerat för skattebetalning i Lettland, Frankrike, Sverige,vit_element_hus(logo)
i Norge däremot har ett dotterbolag ”VIT ELEMENT HUS” AS bildats.

Vi designar:

”VIT BŪVE” Ltd. skiljer sig märkbart från andra företag i respektive områden med förmågan att erbjuda ett individuellt anpassat förhållningssätt till varje kund. Förutom ett omfattande utbud i standardprojektkatalogen erbjuds också kundanpassad design som tillhandahålls för att uppfylla önskningar och resurser efter varje enskild kunds behov. Inom området projektdesign samarbetar vi med erfarna arkitektkontor för att säkerställa att projektdokumentationen uppfyller kundens önskemål och visioner, samt också överensstämmer med de nationella byggnormerna för tillverkning- och montering av prefabricerade trähus. Företagets erfarenhet visar på att kunderna både i Lettland och utomlands prioriterar individuellt designade hem, så ”VIT BŪVE” Ltd. erbjuder och implementerar den möjligheten.

Vi producerar:

den stora fördelen med ”VIT BŪVE” Ltd. är den rymliga fabriken som ägs av företaget, och som har en produktionsprocess anpassad för konstruktion av timmerpanel, vilket medför att en hög kvalitet garanteras, såväl som konkurrenskraftiga priser och produktionsvolymer. Erfarenheten som samlats i företaget under åren och den detaljerade produktionstekniken möjliggör att alla typer av tekniska lösningar för paneler kan utföras utan någon märkbar begränsning.

Vi bygger:

”VIT BŪVE” Ltd. ökande fokus i enlighet med kundernas önskemål erbjuder ett brett utbud av byggnadstjänster som omfattar leverans och montering av våra fabrikstillverkade timmerramar i Lettland och utomlands. Företaget kan på förfrågan erbjuda alla typer av avslutande arbeten och tjänster, medan konstruktion av ingenjörskommunikation utförs av högt kvalificerade professionella, och vid behov-licensierade partners.